Viac informácií o vstupenkách na 2. ročník už čoskoro.